Sport jest dla każdego i nie nakłada ograniczeń wiekowych!