Vouchery InPost

1. Realizacja Bonów jest ważna do 31.12.2020 r.

2. Bon można wykorzystać na zakup produktów oferowanych przez New Balance Poland nieobjętych promocjami, w tym nieobjętych przeceną np. wyprzedaż (sale) itp. W sytuacji gdy cena pierwotna oferowanych przez New Balance Poland produktów została obniżona względem pierwotnej, posiadacz Bonu może go wykorzystać na nabycie objętych promocjami produktów, ale wyłącznie po cenie pierwotnej (przed obniżeniem).

4. Bon do wykorzystania w sklepie internetowym na nbsklep.pl.

5. Istnieje możliwość dopłaty w przypadku nabycia towarów o cenie wyższej, niż wartość podana na Bonie.

6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.

7. Jeżeli Bon zostanie wykorzystany na zakup produktów o cenie niższej niż wartość na nim podana, różnica nie będzie podlegała zwrotowi, ani nie przechodzi na inny okres.