New Balance Club Rezygnacja

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: New Balance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Ciasna 10 35-232 Rzeszów

- Ja __ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy programu lojalnościowego New Balance Club.
- Data zawarcia umowy: _________________
- Imię i nazwisko Konsumenta: ___________________
- Adres Konsumenta: ___________________________
- Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ______
- Data: ________________