dział marketingu

NEW BALANCE POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ciasna 10
35-232 Rzeszów
NIP: 5272838323, REGON: 369472032

tel. (0-17) 858 10 19
fax. (0-17) 858 10 48

Pon.-Pt. 8.00-18.00

Dział marketingu i reklamy:
marketing@newbalance.pl

New Balance Poland jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000717955, o kapitale zakładowym 20 000 000 zł, wpłaconym w całości.