BTS

SZCZEGÓŁY I REGULAMIN AKCJI
PLECAKPLUS+”

Organizatorem akcji jest NEW BALANCE POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717955, NIP: 5272838323, o kapitale zakładowym 20.000.000,00 zł, wpłaconym w całości.

1. Akcja trwa od dnia 20.08.2020 do wyczerpania zapasów lub jej odwołania.
2. Promocja obowiązuje w salonach regularnych New Balance.
3. Rabat w wysokości -25% na wszystkie produkty przyznawany jest przy jednorazowym zakupie minimum jednego produktu z kategorii „PLECAK”.
4. Rabat liczony jest od ceny pierwotnej/katalogowej.
5. Rabat nie łączy się z innymi promocjami (przez promocję należy rozumieć każde zmniejszenia ceny towaru od ceny pierwotnej/katalogowej, podanej w salonie stacjonarnym, poza przeceną wyprzedażową) oraz kartami stałego klienta.
6. Wymiana towaru z uznanym rabatem obowiązuje tylko w czasie trwania akcji i nie dłużej niż przewiduje regulamin zwrotów. Po zakończeniu akcji wymiana towaru jest możliwa jedynie w aktualnie obowiązujących cenach (różnica w cenie pomiędzy towarem wymienianym, a nowym podlega obowiązkowi dopłaty).
7. Nie ma możliwości zwrotu jednego produktu z rachunku na, którym znajdują się produkty objęte rabatem. W takim przypadku możliwy jest tylko zwrot wszystkich produktów promocyjnych.
8. Nie ma możliwości rezerwacji towaru przed, oraz w czasie trwania akcji.
9. W przypadku sprzeczności postanowień regulaminu punktu handlowego praz regulaminu akcji „PLECAKPLUS+” zastosowanie ma niniejszy regulamin.